Tasarımda Revize Talebi
Harcanan Emek 

Tasarım sürecinde müşterilerin revizeler talep etmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Tasarım süreci, genellikle tasarımcı ile müşteri arasında, çoğu zaman ilk tasarım konseptinin birden çok revizyonuyla sonuçlanan bir ileri geri iletişimdir.

Bununla birlikte, gereksiz revizelerin tasarımcının işini oldukça zorlaştırdığı ve hatta başarısızlığa sebep olabileceği bir gerçektir. Tasarımcılar, müşterilerin sürekli talep ettiği revizelerle boğuşmak zorunda kaldıklarında, fikral proje süresi uzar ve böylece tasarımın maliyeti artar.

Elbette, müşterilerin beklentilerini karşılamak tasarımcının görevleri arasındadır. Ancak, tasarım süreçleri belirli bir noktada sonlanmalıdır. Müşterilerin tasarımın her ayrıntısı üzerinde sonsuz bir kontrolü olmamalıdır.

Tasarımcılar, müşterilerinin taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Ancak, gereksiz revizeler, tasarım sürecini zorlaştırdığı gibi, müşterilerin de işlerini zorlaştırmaktadır. Küçük detayların üzerinde saatler harcamak, zaman ve para kaybına neden olabilir.

Sonuç olarak, tasarım sürecinde revize talebi olması normal bir durumdur. Ancak, müşterilerin gereksiz revizeler talep etmek yerine, tasarımcının uzmanlığına güvenmeleri, tasarım sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Böylece, tasarım sürecinde her iki taraf da işinden memnun olarak ayrılabilir.